Werkwijze

De aanpak bestaat uit 3 stappen:

De eerste stap is het gratis Spiegelgesprek

Op een nader te bepalen locatie bespreken we jouw vraagstuk, wat inzicht zal geven in een
mogelijke samenwerking. Tijdens het gesprek wordt bekeken wat er nodig is om je verder te
helpen en wat de kosten hiervan zijn.

De tweede stap is de T.M.A. (Traject Methodische Aanpak)

Na wederzijds goedvinden zal een plan worden opgesteld. Deze samenwerking wordt
vastgelegd in een contract. Hierin zijn een intake, afspraken, omgangsvormen, opdrachten en
evaluatiemomenten opgenomen. Het traject gaat nu lopen. De resultaten en afspraken worden
vastgelegd in een persoonlijk document.

De derde stap is de afsluiting

Dit is het laatste onderdeel. We bespreken het verloop van het traject en het behaalde resultaat
in een afrondend resultaatgesprek.

Interesse?

Neem dan contact op

  Courage helpt jou je weg tevinden, op een manier die bij jou past. Individueel of in groepsverband, op een locatie die voor jou werkt. Weten is één en doen nog meer dan twee. Dat vergt veel moed, courage. Maar samen achterhalen we wat jij nodig hebt. Met positieve, realistische doelen en de juiste aanpak zet je verandering in gang.

  Je krijgt jouw leven weer op de rit!

  Contact

  Telefoon: 06-53345395

  Email : info@couragetraining.nl

  Postadres:

  Aldenhoven 37

  6093 HA Heythuysen