Werkwijze

 

De benadering is persoonlijk, flexibel en resultaatgericht.

 

De Methode
Ik werk via een uitgebreid EIK-protocol, dit omvat diverse coachtechnieken en instrumenten. Het onderliggende model is het Enneagram. Het Enneagram is een metaforische weergave van onze energetische en psychische wereld (karaktertypologie). Het laat ons de belangrijkste kenmerken en hindernissen zien en helpt ons hierdoor in het creëren van een meer directe en spirituele relatie met de werkelijkheid. Een van de instrumenten is Systemisch werken. Het is een holistische benadering, hierin wordt uitgegaan dat een hulpvraag deel uitmaakt van een systeem; het "groter geheel". 

 

De aanpak bestaat uit 3 stappen:.

 

De eerste stap is …..het kennismaking gesprek

Op een nader te bepalen locatie bespreken wij uw vraagstuk, wat inzicht zal geven op een mogelijke samenwerking. Tijdens het gesprek wordt bekeken wat er nodig is om U verder te helpen. en wat de kosten hiervan zijn.

 

De tweede  stap is T.M.A. …….Traject Methodische Aanpak.

Na wederzijds goed vinden zal een plan worden opgesteld. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een “contract”. Dit contract kent een intake, afspraken, omgangsvormen en evaluatiemomenten. Het traject gaat nu lopen.

 

De derde stap is…..de afsluiting.

Dit is het laatste onderdeel . Hierin wordt het verloop van het traject en het behaalde resultaat besproken ook wel het resultaatgesprek genoemd.