Start met zelf..de leiding te nemen over U leven

Als u meer dan één zelfhulp boek hebt gekocht, of naar meer dan één persoonlijke ontwikkeling seminar bent geweest ... of voor sommige mensen naar de zelfde seminars  twee, drie keer ... Je weet al dat het niet genoeg is.  Je krijgt een voorgevoel dat “zelfhulp”, persoonlijke ontwikkeling  niet meer  is dan een pleister.

 

Wat wordt er bedoeld:

Je voelt je goed voor een tijdje, Je maakt een verandering voor een tijdje, je bent gemotiveerd voor een tijdje.

Dan gebeurt het leven en de gewoonten (s) doen hun intrede  en draaien alles terug naar normaal.

Dat komt omdat het 'onbewuste'  de autopiloot het weer overneemt!

En dus gaan en proberen we de volgende glanzende nieuwe zelfhulp instrument(en) (en meer geld uitgeven) uit. Of….of  je begint te "luisteren" voor de verandering ..

Als je begint te "luisteren", richt je  je aandacht gelijktijdig  naar binnen en naar buiten, is er stilte, geen gedachten , u staat uzelf toe jezelf te zijn, je emoties en gevoelens te zijn ... Je bent in de perfecte positie  om de autopilot / programma's in de actie te vangen... Het mooie hiervan  is wanneer je merkt wat er werkelijk aan de hand is ... je jezelf fixt ... Dus u “onbewuste” begint voor u  te werken.. in plaats van tegen u ... Als je het op de proef wilt stellen : “Wanneer u de Uiting maakt "Luister" .... let dan op wat er gebeurt” ........ (je gaat in observatiemode).

 

Verder durven gaan:

Want de waarheid is, dat wanneer u  begint te "luisteren" ... U stopt te leven op de automatische piloot.