Werkwijze

 

De benadering is persoonlijk, flexibel  en resultaatgericht, de Client staat uiteraard centraal.

 

Het is geen traditionele aanpak; zoals ontvangst met gesprekken in een kantoor.. We gaan letterlijk met U naar buiten de “wijde wereld” in. We zoeken een passende sfeer voor Uw vraagstuk!

 

Spontane leerervaringen zullen hierdoor ontstaan.

We creëren een  relatie tussen U en het te bewandelende pad. We trainen U om passende beslissende maatregelen te nemen betreffende  uw vraag, doel of probleem.

 

De eerste stap is …..het kennismaking gesprek

Op een nader te bepalen locatie bespreken wij uw vraagstuk, wat inzicht zal geven op een mogelijke samenwerking.

Tijdens het gesprek wordt bekeken wat er nodig is om U verder te helpen en wat de kosten hiervan zijn.

 

De tweede  stap is T.M.A. …….Traject Methodische Aanpak.

Na wederzijds goed vinden zal een plan worden opgesteld. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een “contract”. Dit “contract" kent afspraken, omgangsvormen en evaluatiemomenten.

Het traject gaat lopen.

 

De derde stap is…..de afsluiting.

Dit is het laatste onderdeel . Hierin wordt het verloop van het traject en het behaalde resultaat besproken ook wel het resultaatgesprek genoemd.

Hiervan ontvangt U een rapportage!